TÁBORFALVAI HE HORGÁSZRENDJE

A jogszabályokban meghatározottakon túl ez a horgászrend rögzíti a vízterületre vonatkozó, a helyi adottságoknak megfelelő, horgászatra vonatkozó szabályokat. A horgászrend rendelkezései az egyesületi vízterületen horgászó tagokra, vendégekre, napijegyes sporttársakra egyaránt kötelező érvényűek. A horgászrend megsértése esetén a vétkes ellen az egyesület eljárást kezdeményez.

Általános rész

 1. Minden horgászni akaró sporttárs, fogási naplótól függetlenül, a tóparton található beíró lapon köteles jelezni érkezésének és távozásának időpontját, valamint a kifogott és elvinni kívánt halak darabszámát, mért súlyát!
 2. A horgásztó területére gépjárművel csak érvényes területi engedéllyel rendelkezők hajthatnak be! 

A horgászat rendje

 1. Horgászni kizárólag úszós, ill. fenekező módszerrel lehet! Csak egyágú horog használata engedélyezett!
 2. Felnőtt horgász két bottal, egy boton maximum két horoggal horgászhat. Ifjúsági horgász egy bottal, azon két horoggal horgászhat. Gyermek horgász egy bottal, azon egy horoggal horgászhat.
 3. Felnőtt horgász évente az általa megváltott engedélytípusnak megfelelő mennyiségű méretkorlátozás alá eső halat vihet el, melyből naponta 3 db engedélyezett. A heti elvihető halmennyiséget nem korlátozzuk. Egyéb halból évente 15 kg, naponta maximum 3 kg vihető el!
  3/a.) Engedélytípusokkal elvihető halmennyiség:
  I. típus: Nemes hal – 25 kg, Egyéb hal – 15 kg
  II. típus: Nemes hal – 55 kg, Egyéb hal – 15 kg
  III. típus: Nemes hal – 85 kg, Egyéb hal – 15 kg
 4. Ifjúsági horgász évente 15 kg méretkorlátozás alá eső halat vihet el, melyből naponta 2 db engedélyezett. Egyéb halból évente 10 kg, naponta maximum 3 kg vihető el!
 5. Gyermek horgász évente 2 db méretkorlátozással védett halat vihet el. Egyéb hal elvitelére nincs lehetősége. 
 6. Vízterületünkön a pontyot fajlagos tilalom nem védi.
 7. A 4 kg-nál nagyobb pontyokat és az 5 kg-nál nagyobb amurokat kifogásuk után, haladéktalanul vissza kell engedni!
 8. Vízterületünkön a kifogott szürkeharcsát a fajlagos fogási tilalmi idő és a 60 cm-es méretkorlátozás betartása mellett tilos visszaengedni. Mérlegelés után a fogási naplóban a megfelelő helyre kötelező rögzíteni a zsákmányul ejtett szürkeharcsára vonatkozó adatokat. A horgász által megváltott éves területi engedélybe foglalt súlykorlátozásba a kifogott és zsákmányul ejtett szürkeharcsa súlya nem számít bele, viszont a napi maximálisan fogható 3 db nemes halak számába igen.
 9. A megtartani kívánt halak pontos, mérleggel történő mérése kötelező! A visszaengedni kívánt méretkorlátozással védett halat kötelező fertőtleníteni! Pontymatrac használata kötelező!
 10. Napijeggyel csak egyesületi tag jelenlétében engedélyezett a horgászat.
 11. Vízterületünkön sportjeggyel is lehet horgászni, ebben az esetben minden kifogott halat azonnal vissza kell engedni! Haltartó használata tilos!
 12. Horgászni 0-24 óráig lehet!
 13. Napijegyes horgászat 06:00-tól 20:00 óráig lehetséges.
 14. Úgynevezett „halas” napijeggyel 1 db méretkorlátozással védett hal és 1 kg egyéb hal vihető el.
 15. A horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény az irányadó.

 

További rendelkezések

 1. Minden horgász köteles a bejárati kaput becsukni, az utoljára távozó, valamint az éjszakai horgászatot folytató azt be is zárni. Éjszakai horgászat esetén kötelező a horgászhely megvilágítása.
 2. Rendellenesség észlelése esetén kötelező értesíteni bármely vezetőségi tagot és a társadalmi halőröket! Szagri László +36/30-925-9621, Sevecsek Péter +36/30-497-5536, Nagy Zoltán +36/30-358-9347, Bredák Norbert +36/30-596-4209, Nyulas Krisztián +36/70-205-0150
 3. Egyénileg halat telepíteni tilos! 
 4. Fürödni, más horgászok nyugalmát zavarni tilos!

 

Jelen horgászrend: 2022. február 15-én lép hatályba.

Kelt: Táborfalva, 2022. február 5.

 

                        Szagri László                                      Sevecsek Péter

                          HE Elnök                              HE Titkár – Gazdasági vezető