Egyesületünk 2016-ban ünnepelte 30. évfordulóját egy nagyon jól sikerült rendezvénnyel. Bemutatkozóként a rendezvény beszámolóját tesszük közzé:

30 éves a Táborfalvai Horgász Egyesület

2016. július 02-án Szombaton a VIII. Gazsó József Emlékversennyel egybekötve ünnepeltük egyesületünk fennállásának 30. évfordulóját. Reggel 7 órakor ünnepi közgyűléssel kezdődött, majd a horgászverseny rajthelyeinek kisorsolásával folytatódott rendezvényünk. 39 felnőtt és 3 gyermek kezdte meg dudaszóra a horgászatot. A szerencsések néhány igencsak szép halat zsákmányolhattak. Szákoltak gyönyörű amurt, pontyot, keszeget. A megjelentek a „guruló” büfé segítségével hűsíthették magukat, melyre szükség is volt a tikkasztó hőségben.

Mérlegelés után a következő eredmények születtek:

  1. helyezett: Nyulas Krisztián
  2. helyezett: Nagy Sándor
  3. helyezett: Ulicska Róbert
  1. helyezett: Vásáreczki János
  2. helyezett:Takács Ferenc
  3. helyezett: Kis Tamás

A legnagyobb halat Nagy Sándor fogta (3,1 kg-os Amur).

Gyermek kategória:

  1. Szagri László
  2. Kis Máté
  3. Kis Ádám

A győzteseknek gratulálunk, és minden indulónak köszönjük részvételét! Ünnepi közgyűlésünk emléktábla avatással folytatódott. Felavattuk a horgásztanya bejáratánál elhelyezett emléklapot, melyen egyesületünk neve és az alapítás éve található. Ezt követően horgászversenyünk eredményhirdetésével folytattuk rendezvényünket, majd megemlékezés következett egyesületünk elmúlt 30 évéről Szagri László elnökünk szavaival:

„Tisztelt horgásztársak, meghívott vendégeink, tisztelt megjelentek!

A mai napon megemlékezünk egyesületünk alapításának 30. évfordulójáról.  Az alapítás éve 1986, mert ehhez az évhez köthető az alapító tagok első, hivatalos közgyűlése.  Az ötlet, hogy „csináljunk horgásztavat” 1983-84-ben fogalmazódott meg, majd a gondolatot tettek követték! Ezek az események már szinte csak szájhagyomány útján ismerhetők meg!  Az viszont biztos, hogy volt néhány ember, aki szívügyének tekintette azt, hogy az elhatározás valósággá váljon! Itt szeretném, hogy megemlékezzünk Gazsó Józsefről, első elnökünkről, aki nélkül most biztosan nem lehetnénk itt! Az Ő emlékére neveztük el háziversenyünket” Gazsó József Emlékverseny”-nek. Kialakult az ún. 1-es tó, és megszerveződött a Táborfalvai Horgász Egyesület! Az országos szövetség tagjai lettünk és kialakult egyfajta egyesületi élet, amely az elbeszélések alapján nem feltétlenül a tópartra koncentrálódott. Megtörténtek az első telepítések, ezután jöttek az első fogások, és máris „igazi” horgásszá vált a tagság.  Mindenki ismert mindenkit, egyfajta „baráti társaságról” volt szó! Harminc ember, aminek kb. fele volt aktív horgász. Többen itt fogtak először pecabotot a kezükben.

A tagság és ezáltal az egyesület nem elégedett meg ennyivel, igyekezett minél jobban fejlődni, bővülni. Természetesen mindig voltak ennek a gondolatmenetnek ellenzői is, de a többség dönt elve alapján sikeresen növekedtünk. Kialakult a 2-es tó, ezáltal szinte megduplázódott a horgászható vízterület nagysága és persze nőtt az egyesület taglétszáma. Tulajdonviszony szempontjából az 1-es tó területét sok-sok évre béreljük Táborfalva Önkormányzatától, a 2-es terület pedig saját tulajdon.

Készült horgásztanya, kerítés, megtörtént az horgásztó területének parkosítása, és azt gondolom, hogy szinte minden évben sikerül valami maradandót alkotni. Természetesen mindez nem jöhetett volna létre a tagság összefogása, valamint a jól ismert társadalmi munka nélkül! Azonban nem szabad elfelejtenünk azokat sem, akik anyagilag, ill. bármilyen más módon támogattak minket! Igyekeztünk minden évben megköszönni  a  segítséget, és most az évforduló kapcsán szeretnék néhány embert kiemelni, akikre egyesületünk mindig számíthatott, és nagyon remélem, hogy számíthat is! Kucsera László, Taskó András, Dibák József, Szagri László!

Most egy nagy ugrást teszünk egyesületünk életével kapcsolatban, néhány szóban a jelenről.  A közgyűléseken rendszeresen résztvevőket biztosan untatom, de röviden néhány adat: taglétszám nagyságrendileg 110fő, és ami a mostani helyzetben előtérbe kerül: éves szinten hatmilliós költségvetés, és az egyik legfontosabb: rendszeres haltelepítés! A tagfelvételünkkel kapcsolatban folyamatos az érdeklődés, talán ez is azt jelzi, hogy a lehetőségekhez képest jól működünk. Jó kapcsolatot ápolunk a helyi civil szervezetekkel, és önkormányzatunkkal. Igyekszünk részt venni a különböző eseményeken, megemlékezéseken. Nyilvánvaló, hogy itt már nem csak néhány ember összefogásáról van szó, hanem egy komoly múlttal rendelkező, magas taglétszámú szervezetről. Megragadom az alkalmat, hogy megköszönjem, mint elnök, a vezetőség áldozatos munkáját, és a további sikeres együttműködést kívánok magunknak!

Kérem a tagságot, hogy engedjen meg egy személyes dolgot! Én ugyan nem voltam alapító tagja az egyesületnek, de a tó kialakulásától nyomon követhettem az eseményeket, és hatalmas élményt jelentett gyerekként horgászni Táborfalván is. Számomra nagyon nagy megtiszteltetés, hogy én lehetek az elnök, valamint csodálatos dolog az, hogy helyben, azaz Táborfalván, együtt horgászhatok a gyermekeimmel és az apámmal.”

A megemlékezést követően fogyasztottuk el a mindennapinak közel sem nevezhető ételeket, melyeket Nyíri Tibor és családja készített el számunkra.

Rendezvényünket megtisztelték jelenlétükkel a Nosztalgia és Hagyományőrző Kulturális Egyesület, Vajda Sándor Kertbarát Klub, Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub és a Platthy József Bajtársi Egyesület képviselői is. Köszönjük a megjelenést Táborfalva Nagyközség Önkormányzat képviselő testületének is! Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani azon segítőinknek, akik nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre: Vásáreczki Jánosnénak és Dibákné Meggyes Annának! Kiss Csaba horgásztársunknak, aki a színvonalas hangosításról gondoskodott! Horgászversenyünk sikeréhez nagyban hozzájárultak támogatóink: Nyíri Tibor és családja, Vida László, Táborfalva Nagyközség Önkormányzata. Segítségüket ezúton is köszönjük!

HE Vezetőség

Szemelvény a múltból:

Táborfalvai MOZAIK I.évf 3. szám, ötödik oldal (forrás: http://taborfalva-konyvtar.hu)